Vacature
zie hieronder 

Op 1 januari 2022 zal Gilles Tebrunsvelt om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden als bestuurslid van de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh en als directeur van het Waardenburgs Platform neerleggen.  En voornamelijk vanwege die gezondheidsredenen zal hij in het voorjaar van 2022 gaan verhuizen naar een appartement buiten Waardenburg.

Nu is het bestuur van de Bewonersvereniging naarstig op zoek naar mensen die de belangen van de bewoners van de geluidswalwoningen kunnen behartigen. Als u eigenaar bent van een van de Bungawallwoningen willen wij u graag in ons bestuur verwelkomen. U kunt zich via dit contactformulier aanmelden.

Het Waardenburgs Platform heeft zijn waarde sinds mei vorig jaar ruimschoots bewezen.  Bijna 14.000 bezoekers hebben sinds die datum de website bezocht en alleen door gezamenlijk schouder-aan-schouder te staan, konden wij met de uitgifte van een DVD en een brochure en met hulp van de media (SBS-6, Omroep Gelderland, dagbladen De Gelderlander en het Brabants Dagblad en huis-aan-huisblad Het Kontakt) onze zorgen over de expansiedrift over de Rijksweg A2 en over het spoor 's-Hertogenbosch - Utrecht over het voetlicht krijgen en werden wij gehoord bij Gemeente, Provincie en het Rijk.

De werkzaamheden voor het Waardenburgs Platform vragen op de eerste plaats mensen die Waardenburg een warm hart toedragen, maar daarnaast ook nog minimaal vier tot acht uur gemiddeld per week beschikbaar hebben om de website bij te werken, de media te volgen omtrent zaken die Waardenburg betreffen, persberichten en andere communicatiemiddelen te redigeren en zij vinden het geen probleem om ook de financiële kant van de organisatie al dan niet met hulp van sponsors goed te behartigen. Daarnaast vinden zij het een uitdaging om de Waardenburgers te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen bij allerlei overlegsituaties met gemeente, provincie, Rijkswaterstaat en het rijk. U kunt zich eveneens via dit contactformulier aanmelden.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen